Termeni și condiții

Site-ul www.spitalodorhei.ro este proprietatea Spitalului Municipal Odorheiu Secuiesc.

Acest document stabileşte termenii şi condiţiile în care puteţi utiliza site-ul www.spitalodorhei.ro. Utilizarea site-ului, logarea şi accesul la serviciile oferite presupune implicit acceptarea acestor termeni şi condiţii, cu toate consecinţele ce decurg din acceptarea acestora. Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prezentele termene şi condiţii de utilizare.

Acces

Scopul permis pentru utilizarea acestui site este obţinerea de informaţii despre serviciile medicale oferite de către Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc precum şi accesul la articole şi informaţii medicale. Orice utilizare în alte scopuri decât acestea nu este permisă. Spitalul Municipal Odorheiu secuiesc nu îşi asumă responsabilitatea pentru securitatea liniei dvs. de comunicare cu acest site.

Articole şi informaţii

Articolele şi informaţiile publicate pe site-ul www.spitalodorhei.ro sunt realizate şi verificate de către o echipă redacțională ce îşi desfăşoară activitatea în cadrul Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc.

Drepturi de autor

Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc oferă acces liber la site-ul sau / şi autorizează utilizatorii să vizualizeze şi să preia informaţii postate pe site doar în scopuri personale, noncomerciale.

Dreptul de copyright pentru informaţiile existente pe acest site este deţinut de Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc. Nici un material de pe acest site nu poate fi reprodus parţial, integral sau modificat fără permisiunea explicită a Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc. Conţinutul acestui site, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile şi orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de legea dreptului de autor şi sunt proprietatea Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc sau a partenerilor săi.

Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea sau revinderea unei părţi a materialelor, accesul sau folosirea informaţiilor şi a materialelor într-un mod ce nu respectă dispoziţiile legislaţiei româneşti sau internaţionale privind dreptul de autor şi proprietate intelectuală, implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acţiuni.

Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc îşi rezervă dreptul de a împiedica prin orice mijloace contactarea şi utilizarea acestui site şi de a solicita sancţionarea potrivit legii a persoanelor implicate, dacă există dovada că scopul este distrugerea sau alterarea site-ului, a conţinutului sau a securităţii acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc şi serviciile sale.

Reguli de utilizare

Nu sunt permise:

– Copierea, multiplicarea şi distribuirea informaţiilor şi a materialelor existente pe acest site

– Încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conţinutul acestui site, ştergerea sau modificarea informaţiilor sau a materialelor publicate

– Folosirea oricăror adrese de email publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de emailuri comerciale sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de emailuri justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese.

Nerespectarea oricăreia dintre aceste reguli atrage după sine răspunderea civilă sau penală, după caz.

Confidentialitatea datelor personale

Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc garantează că datele Dvs. cu caracter personal nu vor fi închiriate, înstrăinate sau vândute unor terți, nici în afara țării.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în conformitate cu dispozițiile Legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc fiind înregistrat ca operator de date cu caracter personal, conform legii.

De asemenea, vă reamintim că drepturile Dumneavoastră, astfel cum sunt prevăzute de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, sunt: dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, pe care s-o depuneți la sediul Spitalului Municipal Odorheiu Secuiesc, de unde va fi transmisă administratorului de baza de date din cadrul instituției, urmând să primiți un răspuns scris în termenul prevăzut de lege.

Securitatea datelor personale

Furnizorul folosește pentru stocarea datelor cu caracter personal serverele proprii sau ale partenerilor noștri. Toate echipamentele tehnice folosite de furnizor pentru furnizarea serviciului sunt securizate și actualizate pentru a preîntâmpina intruziunile neautorizate.

Orice modificări vor fi aduse Politicii de confidențialitate vor fi publicate pe site-ul www.spitalodorhei.ro astfel încât să rămâneți tot timpul informat cu privire la modalitatea în care folosim datele Dumneavoastră cu caracter personal. Prin continuarea utilizării site-ului după intervenirea oricarei modificări considerăm că sunteți de acord cu aceste modificări.

Rezultatul selecției dosarelor la concursul pentru postul de psiholog clinician stagiar

ANUNȚ Privind selecția dosarelor de înscriere depuse în vederea participării la concursul de ocupare a postului de …

Anunț concurs pe post contractual vacant de psiholog clinician stagiar

Anunț În conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea …

REZULTAT FINAL CONCURS OCUPARE POST STATISTICIAN MEDICAL PRINCIPAL

REZULTAT FINAL LA CONCURSUL DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI CONTRACTUALE DE STATISTICIAN MEDICAL PRINCIPAL   …