Structura spitalului

Secţii şi compartimente nr. paturi
Secţia medicină internă 67 paturi
– compartiment diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice 10 paturi
– compartiment gastroenterologie 12 paturi
– compaertiment hematologie 10 paturi
Secţia cardiologie 25 paturi
– terapie acută 4 paturi
Secţia neurologie 30 paturi
Secţia boli infecţioase 25 paturi
– terapie acută 5 paturi
Compartiment dermatovenerologie 10 paturi
Secţia obstetrică-ginecologie 65 paturi
Secţia neonatologie 30 paturi
– compartiment prematuri 5 paturi
– compartiment terapie intensivă 4 paturi
Secţia pediatrie 30 paturi
Secţia anestezie şi terapie intensivă 15 paturi
Secţia chirurgie generală 60 paturi
– compartiment urologie 15 paturi
Compartiment ortopedie şi traumatologie 24 paturi
Secţia ORL 30 paturi
– compartiment chirurgie orală maxilo-facială 5 paturi
Compartiment oftalmologie 15 paturi
Secţia recuperare, medicină fizică şi balneologie 35 paturi
– compartiment reumatologie 5 paturi
Compartiment psihiatrie 17 paturi
Compartiment pneumologie 12 paturi
Compartiment oncologie medicală 10 paturi
Compartiment nefrologie 5 paturi
Staţie de hemodializă 2 aparate
Compartiment Primire Urgenţe (CPU)
Centrul de sănătate Cristuru Secuiesc 22 paturi
– compartiment medicină internă 10 paturi
– compartiment cronici 12 paturi
– camera de gardă
TOTAL 527 paturi
– Spitalizare de zi 30 paturi
Unităţi paraclinice:  
Farmacie
Sterilizare
Unitate de transfuzie sanguină
Laborator de analize medicale cu puncte de lucru la:
– Centrul de sănătate Cristuru Secuiesc
Laborator radiologie şi imagistică medicală cu punct de lucru la:
– Centrul de sănătate Cristuru Secuiesc
Laborator explorări funcționale
Serviciul de anatomie patologică
– histopatologie
– citologie
– prosectură
Compartiment de prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale
Cabinet diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice
Cabinet planificare familială
Cabinet boli infecţioase
Cabinet medicină sportivă
Cabinet oncologie medicală
Dispensar TBC
Dispensar TBC Cristuru Secuiesc
Ambulatoriul integrat cu cabinete în specialităţile:  
– medicină internă
– cardiologie
– chirurgie generală
– obstetrică-ginecologie
– dermatovenerologie
– neurologie
– oftalmologie
– ORL
– pediatrie
– psihiatrie
– ortopedie şi traumatologie
– medicina muncii
– recuperare, medicină fizică şi balneologie
– reumatologie
– hematologie
– nefrologie
– urologie
– pneumologie
– boli infecțioase
– gastroenterologie
– compartiment cronici
– endocrinologie
Cabinete care funcţionează la Cristuru Secuiesc
– medicină internă
– pediatrie
– aparat functional
laboratoarele deservesc atăt paturile cât şi ambulatoriul integrat

Rezultatul selecției dosarelor la concursul pentru postul de psiholog clinician stagiar

ANUNȚ Privind selecția dosarelor de înscriere depuse în vederea participării la concursul de ocupare a postului de …

Anunț concurs pe post contractual vacant de psiholog clinician stagiar

Anunț În conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea …

REZULTAT FINAL CONCURS OCUPARE POST STATISTICIAN MEDICAL PRINCIPAL

REZULTAT FINAL LA CONCURSUL DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI CONTRACTUALE DE STATISTICIAN MEDICAL PRINCIPAL   …