REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR PENTRU FUNCTIA DE STATISTICIAN MEDICAL PRINCIPAL

REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR PENTRU FUNCTIA DE STATISTICIAN MEDICAL PRINCIPAL

NR. CRT. NR. ÎNREGISTRARE DOSAR DE ÎNSCRIERE REZULTAT MOTIVUL RESPINGERII
1 209/06.02.2023 ADMIS

Afișat azi, 10.02.2023, la sediul Spitalului (Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, str. Bethlen Gábor, nr. 72)  și pe pagina de internet www.spitalodorhei.ro.

Afișarea rezultatului selectie dosar , se realizează  folosindul numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere.

Candidatul declarat „Admis” va susține proba scrisă în data de 14.02.2023, ora 09:00, la sediul Spitalului Municipal Odorheiu Secuiesc, Birou Managerial.

 

Președinte comisie de concurs,

Nagy Gyula-József,

Manager

Secretar comisie concurs,

Gábos Edith

ANUNȚ rezultat final la concursul de ocupare al postului de Contabil/Economist

Rezultatul final la concursul de ocupare a postului de Contabil/Economist pe perioadă determinată din cadrul unității: …

Anunț rezultate finale la examenul pentru ocuparea funcției de director îngrijiri

Rezultatele finale obținute la examenul privind ocuparea funcției specifice comitetului director de director de îngrijiri, …

ANUNȚ PRIVIND  SUSPENDARE CONCURSURI/ EXAMENE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE/TEMPORAR VACANTE

Având în vedere publicarea Ordonanța de urgență nr. 34/2023, în temeiul art.IV, alin (1), la nivelul Spitalului Municipal …