Rezultatul selecției dosarelor la concursul pentru postul de psiholog clinician stagiar

Rezultatul selecției dosarelor la concursul pentru postul de psiholog clinician stagiar

ANUNȚ

Privind selecția dosarelor de înscriere depuse în vederea participării la concursul de ocupare a postului de Psiholog clinician stagiar din cadrul unității:

Nr.crt.

Număr dosar

Rezultatul selecției dosarelor

Motivul respingerii dosarului

1.

338/08.03.2023

Admis

2.

397/20.03.2023

Admis

3.

399/20.03.2023

Respins

-lipsă atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România

4.

402/20.03.2023

Respins

lipsă certificat de integritate comportamentală și CV-model comun european

Candidații declarați Admis vor susține proba scrisă în data de 27.03.2023, ora 09:00, în Sala de conferință al Spitalului Municipal Odorheiu Secuiesc.

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot depune contestație în termen cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor.


Pre
ședinte,

Dr. Szöllösi Attila

Secretar,

Péter Izabella-Laura

ANUNȚ rezultat final la concursul de ocupare al postului de Contabil/Economist

Rezultatul final la concursul de ocupare a postului de Contabil/Economist pe perioadă determinată din cadrul unității: …

Anunț rezultate finale la examenul pentru ocuparea funcției de director îngrijiri

Rezultatele finale obținute la examenul privind ocuparea funcției specifice comitetului director de director de îngrijiri, …

ANUNȚ PRIVIND  SUSPENDARE CONCURSURI/ EXAMENE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE/TEMPORAR VACANTE

Având în vedere publicarea Ordonanța de urgență nr. 34/2023, în temeiul art.IV, alin (1), la nivelul Spitalului Municipal …