REZULTATELE SOLUȚIONĂRII CONTESTAȚIILOR LA PROBA SCRISĂ, SUSȚINUTE ÎN DATA DE 07.02.2023.

REZULTATELE SOLUȚIONĂRII CONTESTAȚIILOR LA PROBA SCRISĂ, SUSȚINUTE ÎN DATA DE 07.02.2023.

REZULTATELE SOLUȚIONĂRII CONTESTAȚIILOR LA PROBA SCRISĂ DIN CADRUL CONCURSULUI DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR CONTRACTUALE DE EXECUȚIE VACANTE/TEMPORAR VACANTE

SUSȚINUT ÎN DATA DE 07.02.2023.

 

Funcția Asisten medical generalist

NR. CRT. NR. ÎNREGISTRARE DOSAR DE ÎNSCRIERE 2,5 puncte pt Program Mentor PUNCTAJUL PROBEI SCRISE  

NOTA FINALĂ

 

REZULTAT

 

MOTIVUL RESPINGERII

1  

154/27.01.2023.

 

 

2,5

 

6

 

 

8,50

 

 

Admis

2 160/27.01.2023.

 

 

 

3,5

 

 

3,50

 

Respins

Nu a obținut nota minimă de trecere
3 116/25.01.2023.

 

 

4

 

 

4,00

 

 

 

 

Respins

Nu a obținut nota minimă de trecere

 

Afișat azi, 09.02.2023, ora 14:00, la sediul Spitalului (Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, str. Bethlen Gábor, nr. 72)  și pe pagina de internet www.spitalodorhei.ro

Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului, se realizează  folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs fiecare candidat.

Candidații declarați „Admis” vor susține proba de interviu în data de 13.02.2023, ora 08:00, la sediul Spitalului Municipal Odorheiu Secuiesc în Sala de Conferință.

 

Președinte comisiei de soluționare a contestațiilor,

Hauszlinger Arthur-István

Consilier juridic

Secretar,

Derzsi Csilla

Referent – RUNOS

Anunț

Spitalul nostru va difuza în curând  un anunț de angajare în cadrul Serviciului de Management al Calității, în funcția …

REZULTATUL FINAL PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE REFERENT 1A

Rezultatul final al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de Referent 1A la Serviciul de Management al Calității, …

REZULTAT PROBA INTERVIU pentru ocuparea postului de Referent 1A

REZULTAT PROBA INTERVIU AL CONCURSULUI ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE REFERENT 1A  la Spitalul Municipal …