REZULTATELE SOLUȚIONĂRII CONTESTAȚIILOR LA PROBA SCRISĂ, SUSȚINUTE ÎN DATA DE 07.02.2023.

REZULTATELE SOLUȚIONĂRII CONTESTAȚIILOR LA PROBA SCRISĂ, SUSȚINUTE ÎN DATA DE 07.02.2023.

REZULTATELE SOLUȚIONĂRII CONTESTAȚIILOR LA PROBA SCRISĂ DIN CADRUL CONCURSULUI DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR CONTRACTUALE DE EXECUȚIE VACANTE/TEMPORAR VACANTE

SUSȚINUT ÎN DATA DE 07.02.2023.

 

Funcția Asisten medical generalist

NR. CRT. NR. ÎNREGISTRARE DOSAR DE ÎNSCRIERE 2,5 puncte pt Program Mentor PUNCTAJUL PROBEI SCRISE  

NOTA FINALĂ

 

REZULTAT

 

MOTIVUL RESPINGERII

1  

154/27.01.2023.

 

 

2,5

 

6

 

 

8,50

 

 

Admis

2 160/27.01.2023.

 

 

 

3,5

 

 

3,50

 

Respins

Nu a obținut nota minimă de trecere
3 116/25.01.2023.

 

 

4

 

 

4,00

 

 

 

 

Respins

Nu a obținut nota minimă de trecere

 

Afișat azi, 09.02.2023, ora 14:00, la sediul Spitalului (Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, str. Bethlen Gábor, nr. 72)  și pe pagina de internet www.spitalodorhei.ro

Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului, se realizează  folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs fiecare candidat.

Candidații declarați „Admis” vor susține proba de interviu în data de 13.02.2023, ora 08:00, la sediul Spitalului Municipal Odorheiu Secuiesc în Sala de Conferință.

 

Președinte comisiei de soluționare a contestațiilor,

Hauszlinger Arthur-István

Consilier juridic

Secretar,

Derzsi Csilla

Referent – RUNOS

ANUNȚ rezultat final la concursul de ocupare al postului de Contabil/Economist

Rezultatul final la concursul de ocupare a postului de Contabil/Economist pe perioadă determinată din cadrul unității: …

Anunț rezultate finale la examenul pentru ocuparea funcției de director îngrijiri

Rezultatele finale obținute la examenul privind ocuparea funcției specifice comitetului director de director de îngrijiri, …

ANUNȚ PRIVIND  SUSPENDARE CONCURSURI/ EXAMENE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE/TEMPORAR VACANTE

Având în vedere publicarea Ordonanța de urgență nr. 34/2023, în temeiul art.IV, alin (1), la nivelul Spitalului Municipal …