REZULTATELE selecției dosarelor organizat în data de 07.02.2023.

REZULTATELE selecției dosarelor organizat în data de 07.02.2023.

REZULTATELE SELECȚIEI DOSARELOR PENTRU ÎNGRIJITORI

la concursul  pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante organizat în data de 07.02.2023.

NR. CRT. NR. ÎNREGISTRARE DOSAR DE ÎNSCRIERE REZULTAT MOTIVUL RESPINGERII
1 124/25.01.2023. admis
2 151/27.01.2023. admis
3 80/18.01.2023. admis
4 106/20.01.2023. respins lipsa CV
5 99/20.01.2023. admis
6 101/20.01.2023. admis
7 96/19.01.2023. admis
8 77/18.01.2023. admis
9 137/26.01.2023. admis

 

REZULTATELE SELECȚIEI DOSARELOR PENTRU REGISTRATORI MEDICALI

NR. CRT. NR. ÎNREGISTRARE DOSAR DE ÎNSCRIERE REZULTAT MOTIVUL RESPINGERII
1 185/31.01.2023. admis
2 182/31.01.2023. admis
3 179/31.01.2023. admis
4 157/27.01.2023. admis
5 119/25.01.2023. admis
6 85/18.01.2023. admis
7 161/27.01.2023. admis
8 155/27.01.2023. admis
9 93/19.01.2023. admis

 

REZULTATELE SELECȚIEI DOSARELOR PENTRU ASISTENȚI MEDICALI

NR. CRT. NR. ÎNREGISTRARE DOSAR DE ÎNSCRIERE REZULTAT MOTIVUL RESPINGERII
1 149/27.01.2023. admis
2 142/26.01.2023. admis
3 78/18.01.2023. admis
4 76/18.01.2023. admis
5 65/16.01.2023. respins lipsa certificat OAMR
6 160/27.01.2023. admis
7 154/27.01.2023. admis
8 152/27.01.2023. admis
9 81/18.01.2023. admis
10 83/18.01.2023. admis
11 93/19.01.2023. admis
12 102/20.01.2023. admis
13 100/20.01.2023. admis
14 105/20.01.2023. admis
15 104/20.01.2023. admis
16 150/27.01.2023. respins lipsa CV
17 110/25.01.2023. admis
18 112/25.01.2023. admis
19 116/25.01.2023. admis
20 118/25.01.2023. admis
21 123/25.01.2023. admis
22 125/25.01.2023. admis
23 126/25.01.2023. admis
24 127/25.01.2023. admis
25 128/25.01.2023. admis
26 130/26.01.2023. admis
27 134/26.01.2023. admis
28 79/18.01.2023. admis
29 141/18.01.2023. respins lipsa CV
30 170/30.01.2023. admis
31 147/27.01.2023. admis
32 178/31.01.2023. admis
33 183/31.01.2023. admis

 

REZULTATELE SELECȚIEI DOSARELOR PENTRU BRANCARDIERI

NR. CRT. NR. ÎNREGISTRARE DOSAR DE ÎNSCRIERE REZULTAT MOTIVUL RESPINGERII
1 173/30.01.2023. admis
2 184/31.01.2023. respins lipsa adeverinta medicala
3 181/31.01.2023. respins lipsa CV
4 180/31.01.2023. admis
5 174/30.01.2023. admis
6 94/19.01.2023. admis
7 86/18.01.2023. admis
8 75/17.01.2023. admis
9 145/2701.2023 admis

 

Afișat azi, 03.02.2023, ora 12:00, la sediul Spitalului (Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, str. Bethlen Gábor, nr. 72)  și pe pagina de internet www.spitalodorhei.ro

Candidații nemulțumiț de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 ore, de la data și ora afișării rezultatului, care se depune la Serv. RUNOS.

Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului , se realizează  folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs fiecare candidat.

Candidații declarați „Admis” vor susține proba scrisă în data de 07.02.2023, ora 08:00, la sediul Spitalului Municipal Odorheiu Secuiesc în Sala de Conferință.

 

Președinte comisie de concurs,

Nagy Gyula-József,

Manager

 

Secretar comisie concurs,

Derzsi Csilla

Anunț

Spitalul nostru va difuza în curând  un anunț de angajare în cadrul Serviciului de Management al Calității, în funcția …

REZULTATUL FINAL PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE REFERENT 1A

Rezultatul final al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de Referent 1A la Serviciul de Management al Calității, …

REZULTAT PROBA INTERVIU pentru ocuparea postului de Referent 1A

REZULTAT PROBA INTERVIU AL CONCURSULUI ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE REFERENT 1A  la Spitalul Municipal …