REZULTATE FINALE CONCURS FUNCȚII CONTRACTUALE VACANTE/TEMPORAR VACANTE

REZULTATE FINALE CONCURS FUNCȚII CONTRACTUALE VACANTE/TEMPORAR VACANTE

REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR CONTRACTUALE DE EXECUȚIE VACANTE/TEMPORAR VACANTE

CANDIDAȚII PENTRU POSTURILE DE BRANCARDIER

Nr crt. Nr. de înregistrare 2.5 puncte pt Program Mentor Punctajul  probei scrise Punctajul final probei scrise Puncta-jul interviu-lui Puncta-jul final al  examenu-lui Rezultatul
1 173/30.01.2023. 2.5 10 10 9.88 9.94 Admis
2 180/31.01.2023. 2.5 8 10 9.83 9.92 Admis
3 174/30.01.2023. 2.5 10 10 9.83 9.92 Admis
   
6 145/2701.2023 10 10 9.00 9.50 Admis fara post
4 94/19.01.2023. 10 10 8.29 9.15 Admis fara post
5 86/18.01.2023. 10 10 8.17 9.08 Admis fara post
7 75/17.01.2023. 8 8 7.58 7.79 Admis fara post

 

CANDIDAȚII PENTRU POSTURILE DE ÎNGRIJITOR

Nr crt. Nr. de înregistrare 2.5 puncte pt Program Mentor Punctajul  probei scrise Punctajul final probei scrise Puncta-jul interviu-lui Puncta-jul final al  examenu-lui Rezultatul
4 77/18.01.2023. 2.5 10 10 9.88 9.94 Admis
2 101/20.01.2023.   10 10 9.79 9.90 Admis
3 96/19.01.2023.   10 10 8.33 9.17 Admis
5 144/26.01.2023.   10 10 8.16 9.08 Admis
               
1 80/18.01.2023. 10 10 8.04 9.02 Admis fara post
8 99/20.01.2023. 6 6 9.83 7.92 Admis fara post
9 137/26.01.2023. 6 6 9.83 7.92 Admis fara post
7 151/27.01.2023. 6 6 8.25 7.12 Admis fara post
6 124/25.01.2023. 6 6 8.04 7.02 Admis fara post

 

CANDIDAȚII PENTRU POSTURILE DE REGISTRATOR MEDICAL

Nr crt. Nr. de înregistrare 2.5 puncte pt Program Mentor Punctajul  probei scrise Punctajul final probei scrise Puncta-jul interviu-lui Puncta-jul final al  examenu-lui Rezultatul
3 179/31.01.2023. 2.5 10 10 10.00 10.00 admis
6 155/27.01.2023. 2.5 8 10 10.00 10.00 admis
5 85/18.01.2023.   10 10 9.75 9.88 admis
             
4 157/27.01.2023. 10 10 8.92 9.46 Admis fara post
2 182/31.01.2023. 10 10 8.67 9.33 Admis fara post
1 185/31.01.2023. 10 10 8.58 9.29 Admis fara post

 

CANDIDAȚII PENTRU POSTURILE DE ASISTENȚI MEDICALI

Nr crt. Nr. de înregistrare 2.5 puncte pt Program Mentor Punctajul  probei scrise Punctajul final probei scrise Puncta-jul interviu-lui Puncta-jul final al  examenu-lui Rezultatul
1 105/20.01.2023. 2.5 7.50 10.00 9.04 9.52 Admis
2 128/25.01.2023. 2.5 9.00 10.00 8.67 9.33 Admis
3 154/27.01.2023. 2.5 6.00 8.50 9.50 9.00 Admis
4 152/27.01.2023. 2.5 7.50 10.00 7.96 8.98 Admis
5 78/18.01.2023. 2.5 6.50 9.00 8.87 8.94 Admis
6 112/25.01.2023. 9.50 9.50 8.37 8.94 Admis
7 130/26.01.2023. 2.5 6.50 9.00 8.83 8.92 Admis
8 125/25.01.2023. 8.50 8.50 8.87 8.69 Admis
9 76/18.01.2023. 2.5 6.50 9.00 8.21 8.60 Admis
10 147/27.01.2023. 9.00 9.00 8.16 8.58 Admis
11 110/25.01.2023. 2.5 6.00 8.50 8.25 8.38 Admis
12 170/30.01.2023. 8.00 8.00 8.45 8.23 Admis
13 104/20.01.2023. 2.5 6.00 8.50 7.79 8.14 Admis
14 65/16.01.2023. 7.50 7.50 8.16 7.83 Admis
15 83/18.01.2023. 6.50 6.50 8.79 7.64 Admis
16 149/27.01.2023. 6.00 6.00 9.21 7.60 Admis
17 142/26.01.2023. 6.00 6.00 9.17 7.58 Admis
18 79/18.01.2023. 6.00 6.00 9.12 7.56 Admis
     
19 81/18.01.2023. 5.50 5.50 9.42 7.46 Admis fara post
20 100/20.01.2023. 6.50 6.50 7.79 7.15 Admis fara post
21 127/25.01.2023. 2.5 4.00 6.50 7.58 7.04 Admis fara post
22 93/19.01.2023. 5.50 5.50 8.46 6.98 Admis fara post
23 134/26.01.2023. 2.5 3.00 5.50 8.01 6.76 Admis fara post
24 178/31.01.2023. 2.5 3.50 6.00 6.46 6.23 Admis fara post
25 118/25.01.2023. 5.00 5.00 7.42 6.21 Admis fara post

 

Afișat azi, 14.02.2023, ora 12:00, la sediul Spitalului (Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, str. Bethlen Gábor, nr. 72)  și pe pagina de internet www.spitalodorhei.ro

Candidații nemulțumiț de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 ore, de la data și ora afișării rezultatului, care se depune la Serv. RUNOS.

Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului , se realizează  folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs fiecare candidat.

La finele concursului, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, candidații declarați admiși, au posibilitatea să opteze pentru secția/compartimentul unde dorește să-și desfășoară activitatea în limita posturilor vacante/temporar vacante scoase la concurs, în data de 16.02.2023. dela ora 10 la Sediul Spitalului in Sala de conferinta. Menționăm că candidații care au participat în „Programul Mentor” și au rezultat „Admis” au prioritate.

La punctaje egale are prioritate candidatul care a obținut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menține, candidații aflați în această situație vor fi invitați la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câștigător.

 

Președinte comisie de concurs,

Nagy Gyula-József,

Manager

Secretar comisie concurs,

Derzsi Csilla

 

ANUNȚ rezultat final la concursul de ocupare al postului de Contabil/Economist

Rezultatul final la concursul de ocupare a postului de Contabil/Economist pe perioadă determinată din cadrul unității: …

Anunț rezultate finale la examenul pentru ocuparea funcției de director îngrijiri

Rezultatele finale obținute la examenul privind ocuparea funcției specifice comitetului director de director de îngrijiri, …

ANUNȚ PRIVIND  SUSPENDARE CONCURSURI/ EXAMENE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE/TEMPORAR VACANTE

Având în vedere publicarea Ordonanța de urgență nr. 34/2023, în temeiul art.IV, alin (1), la nivelul Spitalului Municipal …