REZULTATELE  CONTESTAȚIILOR DIN DATA DE 15.02.2023

REZULTATELE  CONTESTAȚIILOR DIN DATA DE 15.02.2023

REZULTATELE  CONTESTAȚIILOR DIN DATA DE 15.02.2023

LA CONCURSUL DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNȚIILOR CONTRACTUALE DE EXECUȚIE VACANTE/TEMPORAR VACANTE

 

NR. CRT. NR. ÎNREGISTRARE DOSAR DE ÎNSCRIERE PUNCTAJUL PROBEI SCRISE  PUNCTAJUL INTERVIULUI  PUNCTAJUL FINAL AL CONCURSULUI REZULTATUL SOLUTINARII CONTESTATIILOR
1 127/25.01.2023. 6,5 7,58 7,04 7,04 *

 

*Se respinge contestatia si se mentine nota acordata 7.04

 

Afișat azi, 05.02.2023, ora 15:00, la sediul Spitalului (Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, str. Bethlen Gábor, nr. 72)  și pe pagina de internet www.spitalodorhei.ro

Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului, se realizează  folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs fiecare candidat.

 

Președinte comisiei de soluționare a contetațiilor,

Hauszlinger Arthur-István

Consilier juridic

Secretar,

Derzsi Csilla

Rreferent – RUNOS

Rezultatul selecției dosarelor la concursul pentru postul de psiholog clinician stagiar

ANUNȚ Privind selecția dosarelor de înscriere depuse în vederea participării la concursul de ocupare a postului de …

Anunț concurs pe post contractual vacant de psiholog clinician stagiar

Anunț În conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea …

REZULTAT FINAL CONCURS OCUPARE POST STATISTICIAN MEDICAL PRINCIPAL

REZULTAT FINAL LA CONCURSUL DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI CONTRACTUALE DE STATISTICIAN MEDICAL PRINCIPAL   …