REZULTATELE  CONTESTAȚIILOR DIN DATA DE 15.02.2023

REZULTATELE  CONTESTAȚIILOR DIN DATA DE 15.02.2023

REZULTATELE  CONTESTAȚIILOR DIN DATA DE 15.02.2023

LA CONCURSUL DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNȚIILOR CONTRACTUALE DE EXECUȚIE VACANTE/TEMPORAR VACANTE

NR. CRT. NR. ÎNREGISTRARE DOSAR DE ÎNSCRIERE PUNCTAJUL PROBEI SCRISE  PUNCTAJUL INTERVIULUI  PUNCTAJUL FINAL AL CONCURSULUI REZULTATUL SOLUTINARII CONTESTATIILOR
1 127/25.01.2023. 6,5 7,58 7,04 7,04 *

 

*Se respinge contestatia si se mentine nota acordata 7.04

 

Afișat azi, 05.02.2023, ora 15:00, la sediul Spitalului (Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, str. Bethlen Gábor, nr. 72)  și pe pagina de internet www.spitalodorhei.ro

Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului, se realizează  folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs fiecare candidat.

 

Președinte comisiei de soluționare a contetațiilor,

Hauszlinger Arthur-István

Consilier juridic

Secretar,

Derzsi Csilla

Rreferent – RUNOS

Anunț – examen de promovare

Descarcă anunțul aici >  

Anunț concurs Contabil II

Descarcă anunțul aici > Descarcă atribuțiile postului aici> Descarcă bibliografia și tematica aici > Descarcă …

Anunț organizare concurs: Îngrijitor Compartiment dermatologie, Farmacie

Descarcă anunțul aici > Descarcă fișa postului îngrijitor dermatologie aici > Descarcă fișa postului îngrijitor …