REZULTAT PROBA SCRISĂ, postul de Statistician Medical Principal

REZULTAT PROBA SCRISĂ, postul de Statistician Medical Principal

REZULTATUL LA PROBA SCRISĂ pentru postul Statistician Medical Principal, organizat în data de 14.02.2023.

Nr crt. Nr. Dosar Punctajul  probei scrise Rezultatul
1 209/06.02.2023 9 ADMIS

 

Afișat azi,14.02.2023, ora 12:00, la sediul Spitalului (Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, str. Bethlen Gábor, nr. 72)  și pe pagina de internet www.spitalodorhei.ro.

Afișarea rezultatului obținut de candidat la probele concursului , se realizează  folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs.

Candidatul declarat „Admis” vor susține proba interviu în data de 17.02.2023, ora 09:00, la sediul Spitalului Municipal Odorheiu Secuiesc, Birou Managerial.

 

Președinte comisie de concurs,

Nagy Gyula-József

Manager

Secretar comisie concurs,

Gábos Edith

ANUNȚ rezultat final la concursul de ocupare al postului de Contabil/Economist

Rezultatul final la concursul de ocupare a postului de Contabil/Economist pe perioadă determinată din cadrul unității: …

Anunț rezultate finale la examenul pentru ocuparea funcției de director îngrijiri

Rezultatele finale obținute la examenul privind ocuparea funcției specifice comitetului director de director de îngrijiri, …

ANUNȚ PRIVIND  SUSPENDARE CONCURSURI/ EXAMENE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE/TEMPORAR VACANTE

Având în vedere publicarea Ordonanța de urgență nr. 34/2023, în temeiul art.IV, alin (1), la nivelul Spitalului Municipal …