REZULTAT FINAL CONCURS OCUPARE POST STATISTICIAN MEDICAL PRINCIPAL

REZULTAT FINAL CONCURS OCUPARE POST STATISTICIAN MEDICAL PRINCIPAL

REZULTAT FINAL LA CONCURSUL DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI CONTRACTUALE DE STATISTICIAN MEDICAL PRINCIPAL

Nr crt. Nr. de înregistrare Punctajul  probei scrise Punctajul interviului Punctajul final al  examenului Rezultatul
1 209/06.02.2023. 9.00 9.77 9.38 ADMIS

 

Afișat azi, 17.02.2023, ora 14:00, la sediul Spitalului (Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, str. Bethlen Gábor, nr. 72) și pe pagina de internet www.spitalodorhei.ro

Candidaul nemulțumit de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 ore, de la data și ora afișării rezultatului, care se depune la Serv. RUNOS.

Afișarea rezultatelor obținute de candidat la probele concursului , se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs.

 

Președinte comisie de concurs,

Nagy Gyula-József.

Manager

Secretar comisie concurs,

Gábos Edith

Anunț

Spitalul nostru va difuza în curând  un anunț de angajare în cadrul Serviciului de Management al Calității, în funcția …

REZULTATUL FINAL PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE REFERENT 1A

Rezultatul final al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de Referent 1A la Serviciul de Management al Calității, …

REZULTAT PROBA INTERVIU pentru ocuparea postului de Referent 1A

REZULTAT PROBA INTERVIU AL CONCURSULUI ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE REFERENT 1A  la Spitalul Municipal …