Ofertă de angajare la Serviciul de Management al Calității

Ofertă de angajare la Serviciul de Management al Calității

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 905/26.05.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile și completările ulterioare,

Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc angajează personal fără concurs în cadrul

Serviciului de Management al Calității pentru una din următoarele specialități:

 

post medic sau pe post referent/referent de specialitate/consilier

Cerințe:

 • studii absolvite: medii/superioare – asistent medical, sau alte specialități medicale,
 • limbi vorbite: comunicare fluentă în limba română, maghiară,
 • competențe medii în utilizarea PC,
 • disponibilitate în participare la programe de formare profesională,
 • experiența în domeniul medical reprezintă un avantaj.

Organizarea procedurii de ocupare fără concurs a postului susmenționat se va derula în două etape distincte:

 • selecție dosare,
 • interviu pe baza bibliografiei formulat în ordinul președintelui ANMCS 58/18.03.2021.

Dosarele se vor depune la Biroul de Informare al Spitalului până la data de 21.02.2022. și vor conține următoarele:

 • cerere de înscriere la procedura de ocupare a postului,
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de medicul de familie sau de către unități abilitate,
 • curricula personală,
 • copia documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări atât în cazul medicilor cât și în cazul asistenților medicali,
 • copie C.I.,
 • certificat de naștere,
 • certificat de căsătorie dacă este cazul,
 • dovada experienței acumulate în domeniul medical – reprezintă avantaj însă nu este o condiție,
 • scrisoare de intenție,
 • cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează.

Rezultatul selecției dosarelor se va comunica telefonic în data de 25.02.2022.

Interviul organizat în baza bibliografiei se va organiza în data de 28.02.2022. la sediul Spitalului Municipal Odorheiu Secuiesc.

Rezultatele se vor comunica telefonic în data de 04.03.2022.

Contestațiile se vor depune în termen de 24 ore de la comunicarea rezultatelor finale.