Drepturi și obligații asigurat

Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanţare a ocrotirii sănătaţii populaţiei care asigură accesul la un pachet de servicii de bază, cuprinzând servicii medicale preventive şi curative, servicii de îngrijire a sănătaţii, medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale.

Asiguraţii au dreptul la un pachet de servicii de bază, în conformitate cu Legea nr. 95 / 2006 privind reforma în domeniul sănătaţii, Titlul VIII Asigurările sociale de sănătate. Pachetul de servicii de bază este stabilit prin contractul-cadru elaborat de CNAS, în colaborare cu organizaţiile implicate în sistem. Proiectul se avizează de Ministerul Sănătaţii Publice, şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Contractul-cadru reglementează, în principal, condiţiile acordării asistenţei medicale cu privire la:

– pachetul de servicii de bază la care au dreptul persoanele asigurate;

– lista serviciilor medicale, a serviciilor de îngrijiri, inclusiv la domiciliu, a medicamentelor, dispozitivelor medicale şi a altor servicii pentru asiguraţi aferente pachetului de servicii de bază prevăzut la lit. a);

– criteriile şi standardele calităţii pachetului de servicii;

d – alocarea resurselor şi controlul costurilor sistemului de asigurări sociale de sănătate în vederea realizării echilibrului financiar al fondului;

e – tarifele utilizate în contractarea pachetului de servicii de bază, modul de decontare şi actele necesare în acest scop;

f – internarea şi externarea bolnavilor;

g – măsuri de îngrijire la domiciliu şi de recuperare;

h – condiţiile acordării serviciilor la nivel regional şi lista serviciilor care se pot contracta la nivel judeţean, precum şi a celor care se pot contracta la nivel regional;

i – prescrierea şi eliberarea medicamentelor, a materialelor sanitare, a procedurilor terapeutice, a protezelor şi a ortezelor, a dispozitivelor medicale;

j – modul de informare a asiguraţilor;

k – coplata pentru unele servicii medicale.

Asiguraţii beneficiază de pachetul de servicii de bază în caz de boală sau de accident, din prima zi de îmbolnăvire sau de la data accidentului şi până la vindecare, în condiţiile stabilite de Legea nr. 95 / 2006.

Anunț organizare concurs – 2 posturi de Muncitor calificat IV – Liftier

Descarcă anunțul aici > Descarcă fișa postului aici > Descarcă bibliografia aici > Descarcă formularul de …