Consiliul etic

Formulare sesizare
Formular sesizare
Chestionar de feedbaack al pacientului

Contact
e-mail: consiliu.odorhei@gmail.com

 

Componența Consiliului de Etică

1.) Personal medical

2.1) membrii permanenți

– Dr. Kiru Sergey – medic primar Chirurgie
– Dr. Sav Hajnal – medic primar A.T.I.
– Dr. Máthé Ildikó Etelka – medic primar Fizioterapie
– Dr. Lakatos Miklós Zsolt – medic specialist C.P.U.

2.2) membrii supleanți

– Dr. Nagy Kinga Krisztina – medic specialist Boli Infecțioase
– Dr. Lőrincz Gabriella – medic primar Medicină internă
– Dr. Páll Edit – medic specialist Neurologie
– Dr. Máthé Tünde Edina – medic specialist Pediatrie

2.) Personal medico-sanitar

2.1) membrii permanenți

– Csűrös László – as. med. prin. Oftalmologie
– Szabó Magdolna – as. med. prin. Chirurgie

2.2) membrii supleanți

– Ambrus Szász Izabella – as. med. prin. Medicină internă
– Gergely János Imre – as.med. C.P.U.

4.) Secretar

– Hauszlinger Arthur István

4.1) secretar supleant

– Németh Klementina

 

Constituirea Consiliului de Etică

14.05.2018 – DECIZIE pentru aprobarea componenței și a atribuțiilor consiliului de etică ce funcționează în cadrul spitalelor

 

Legislație

ORDIN nr. 1.502 din 19 decembrie 2016 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului etic care funcţionează în cadrul spitalelor publice
LEGEA Nr. 46 din 21 ianuarie 2003 – Legea drepturilor pacientului
LEGEA Nr. 95 din 14 aprilie 2006 – Legea privind reforma în domeniul sănătăţii

Rezultatul selecției dosarelor la concursul pentru postul de psiholog clinician stagiar

ANUNȚ Privind selecția dosarelor de înscriere depuse în vederea participării la concursul de ocupare a postului de …

Anunț concurs pe post contractual vacant de psiholog clinician stagiar

Anunț În conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea …

REZULTAT FINAL CONCURS OCUPARE POST STATISTICIAN MEDICAL PRINCIPAL

REZULTAT FINAL LA CONCURSUL DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI CONTRACTUALE DE STATISTICIAN MEDICAL PRINCIPAL   …