Categorie: Comunicat

Anunț concurs pentru ocuparea funcției Director de îngrijiri

Anunț privind organizarea concursului

pentru ocuparea funcției specifice Comitetului director al Spitalului Municipal Odorheiu Secuiesc

În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, actualizată și O.M.S. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat și completat ulterior, Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc organizează concurs pentru ocuparea funcției specifice Comitetului director de:

Citește mai mult

Anunț concurs de ocupare al unui post de consilier juridic

În conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc, cu sediul în Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, str. Bethlen Gábor, nr 72., organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următorului post contractual vacant>: Consilier juridic (1 post) în cadrul Compartimentului Juridic

Citește mai mult