Categorie: Comunicat

REZULTAT FINAL CONCURS OCUPARE POST STATISTICIAN MEDICAL PRINCIPAL

REZULTAT FINAL LA CONCURSUL DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI CONTRACTUALE DE STATISTICIAN MEDICAL PRINCIPAL

 

Nr crt. Nr. de înregistrare Punctajul  probei scrise Punctajul interviului Punctajul final al  examenului Rezultatul
1 209/06.02.2023. 9.00 9.77 9.38 ADMIS

 

Afișat azi, 17.02.2023, ora 14:00, la sediul Spitalului (Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, str. Bethlen Gábor, nr. 72) și pe pagina de internet www.spitalodorhei.ro

Candidaul nemulțumit de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 ore, de la data și ora afișării rezultatului, care se depune la Serv. RUNOS.

Afișarea rezultatelor obținute de candidat la probele concursului , se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs.

 

Președinte comisie de concurs,

Nagy Gyula-József.

Manager

Secretar comisie concurs,

Gábos Edith

REZULTATELE  CONTESTAȚIILOR DIN DATA DE 15.02.2023

REZULTATELE  CONTESTAȚIILOR DIN DATA DE 15.02.2023

LA CONCURSUL DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNȚIILOR CONTRACTUALE DE EXECUȚIE VACANTE/TEMPORAR VACANTE

 

NR. CRT. NR. ÎNREGISTRARE DOSAR DE ÎNSCRIERE PUNCTAJUL PROBEI SCRISE  PUNCTAJUL INTERVIULUI  PUNCTAJUL FINAL AL CONCURSULUI REZULTATUL SOLUTINARII CONTESTATIILOR
1 127/25.01.2023. 6,5 7,58 7,04 7,04 *

 

*Se respinge contestatia si se mentine nota acordata 7.04

 

Afișat azi, 05.02.2023, ora 15:00, la sediul Spitalului (Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, str. Bethlen Gábor, nr. 72)  și pe pagina de internet www.spitalodorhei.ro

Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului, se realizează  folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs fiecare candidat.

 

Președinte comisiei de soluționare a contetațiilor,

Hauszlinger Arthur-István

Consilier juridic

Secretar,

Derzsi Csilla

Rreferent – RUNOS

REZULTATE FINALE CONCURS FUNCȚII CONTRACTUALE VACANTE/TEMPORAR VACANTE

REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR CONTRACTUALE DE EXECUȚIE VACANTE/TEMPORAR VACANTE

 

CANDIDAȚII PENTRU POSTURILE DE BRANCARDIER

Nr crt. Nr. de înregistrare 2.5 puncte pt Program Mentor Punctajul  probei scrise Punctajul final probei scrise Puncta-jul interviu-lui Puncta-jul final al  examenu-lui Rezultatul
1 173/30.01.2023. 2.5 10 10 9.88 9.94 Admis
2 180/31.01.2023. 2.5 8 10 9.83 9.92 Admis
3 174/30.01.2023. 2.5 10 10 9.83 9.92 Admis
   
6 145/2701.2023 10 10 9.00 9.50 Admis fara post
4 94/19.01.2023. 10 10 8.29 9.15 Admis fara post
5 86/18.01.2023. 10 10 8.17 9.08 Admis fara post
7 75/17.01.2023. 8 8 7.58 7.79 Admis fara post

 

CANDIDAȚII PENTRU POSTURILE DE ÎNGRIJITOR

Nr crt. Nr. de înregistrare 2.5 puncte pt Program Mentor Punctajul  probei scrise Punctajul final probei scrise Puncta-jul interviu-lui Puncta-jul final al  examenu-lui Rezultatul
4 77/18.01.2023. 2.5 10 10 9.88 9.94 Admis
2 101/20.01.2023.   10 10 9.79 9.90 Admis
3 96/19.01.2023.   10 10 8.33 9.17 Admis
5 144/26.01.2023.   10 10 8.16 9.08 Admis
               
1 80/18.01.2023. 10 10 8.04 9.02 Admis fara post
8 99/20.01.2023. 6 6 9.83 7.92 Admis fara post
9 137/26.01.2023. 6 6 9.83 7.92 Admis fara post
7 151/27.01.2023. 6 6 8.25 7.12 Admis fara post
6 124/25.01.2023. 6 6 8.04 7.02 Admis fara post

 

CANDIDAȚII PENTRU POSTURILE DE REGISTRATOR MEDICAL

Nr crt. Nr. de înregistrare 2.5 puncte pt Program Mentor Punctajul  probei scrise Punctajul final probei scrise Puncta-jul interviu-lui Puncta-jul final al  examenu-lui Rezultatul
3 179/31.01.2023. 2.5 10 10 10.00 10.00 admis
6 155/27.01.2023. 2.5 8 10 10.00 10.00 admis
5 85/18.01.2023.   10 10 9.75 9.88 admis
             
4 157/27.01.2023. 10 10 8.92 9.46 Admis fara post
2 182/31.01.2023. 10 10 8.67 9.33 Admis fara post
1 185/31.01.2023. 10 10 8.58 9.29 Admis fara post

 

CANDIDAȚII PENTRU POSTURILE DE ASISTENȚI MEDICALI

Nr crt. Nr. de înregistrare 2.5 puncte pt Program Mentor Punctajul  probei scrise Punctajul final probei scrise Puncta-jul interviu-lui Puncta-jul final al  examenu-lui Rezultatul
1 105/20.01.2023. 2.5 7.50 10.00 9.04 9.52 Admis
2 128/25.01.2023. 2.5 9.00 10.00 8.67 9.33 Admis
3 154/27.01.2023. 2.5 6.00 8.50 9.50 9.00 Admis
4 152/27.01.2023. 2.5 7.50 10.00 7.96 8.98 Admis
5 78/18.01.2023. 2.5 6.50 9.00 8.87 8.94 Admis
6 112/25.01.2023. 9.50 9.50 8.37 8.94 Admis
7 130/26.01.2023. 2.5 6.50 9.00 8.83 8.92 Admis
8 125/25.01.2023. 8.50 8.50 8.87 8.69 Admis
9 76/18.01.2023. 2.5 6.50 9.00 8.21 8.60 Admis
10 147/27.01.2023. 9.00 9.00 8.16 8.58 Admis
11 110/25.01.2023. 2.5 6.00 8.50 8.25 8.38 Admis
12 170/30.01.2023. 8.00 8.00 8.45 8.23 Admis
13 104/20.01.2023. 2.5 6.00 8.50 7.79 8.14 Admis
14 65/16.01.2023. 7.50 7.50 8.16 7.83 Admis
15 83/18.01.2023. 6.50 6.50 8.79 7.64 Admis
16 149/27.01.2023. 6.00 6.00 9.21 7.60 Admis
17 142/26.01.2023. 6.00 6.00 9.17 7.58 Admis
18 79/18.01.2023. 6.00 6.00 9.12 7.56 Admis
     
19 81/18.01.2023. 5.50 5.50 9.42 7.46 Admis fara post
20 100/20.01.2023. 6.50 6.50 7.79 7.15 Admis fara post
21 127/25.01.2023. 2.5 4.00 6.50 7.58 7.04 Admis fara post
22 93/19.01.2023. 5.50 5.50 8.46 6.98 Admis fara post
23 134/26.01.2023. 2.5 3.00 5.50 8.01 6.76 Admis fara post
24 178/31.01.2023. 2.5 3.50 6.00 6.46 6.23 Admis fara post
25 118/25.01.2023. 5.00 5.00 7.42 6.21 Admis fara post

 

Afișat azi, 14.02.2023, ora 12:00, la sediul Spitalului (Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, str. Bethlen Gábor, nr. 72)  și pe pagina de internet www.spitalodorhei.ro

Candidații nemulțumiț de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 ore, de la data și ora afișării rezultatului, care se depune la Serv. RUNOS.

Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului , se realizează  folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs fiecare candidat.

La finele concursului, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, candidații declarați admiși, au posibilitatea să opteze pentru secția/compartimentul unde dorește să-și desfășoară activitatea în limita posturilor vacante/temporar vacante scoase la concurs, în data de 16.02.2023. dela ora 10 la Sediul Spitalului in Sala de conferinta. Menționăm că candidații care au participat în „Programul Mentor” și au rezultat „Admis” au prioritate.

La punctaje egale are prioritate candidatul care a obținut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menține, candidații aflați în această situație vor fi invitați la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câștigător.

 

Președinte comisie de concurs,

Nagy Gyula-József,

Manager

Secretar comisie concurs,

Derzsi Csilla

 

REZULTAT PROBA SCRISĂ, postul de Statistician Medical Principal

REZULTATUL LA PROBA SCRISĂ pentru postul Statistician Medical Principal, organizat în data de 14.02.2023.

 

Nr crt. Nr. Dosar Punctajul  probei scrise Rezultatul
1 209/06.02.2023 9 ADMIS

 

Afișat azi,14.02.2023, ora 12:00, la sediul Spitalului (Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, str. Bethlen Gábor, nr. 72)  și pe pagina de internet www.spitalodorhei.ro.

Afișarea rezultatului obținut de candidat la probele concursului , se realizează  folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs.

Candidatul declarat „Admis” vor susține proba interviu în data de 17.02.2023, ora 09:00, la sediul Spitalului Municipal Odorheiu Secuiesc, Birou Managerial.

 

Președinte comisie de concurs,

Nagy Gyula-József

Manager

Secretar comisie concurs,

Gábos Edith

REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR PENTRU FUNCTIA DE STATISTICIAN MEDICAL PRINCIPAL

NR. CRT. NR. ÎNREGISTRARE DOSAR DE ÎNSCRIERE REZULTAT MOTIVUL RESPINGERII
1 209/06.02.2023 ADMIS

 

Afișat azi, 10.02.2023, la sediul Spitalului (Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, str. Bethlen Gábor, nr. 72)  și pe pagina de internet www.spitalodorhei.ro.

Afișarea rezultatului selectie dosar , se realizează  folosindul numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere.

Candidatul declarat „Admis” va susține proba scrisă în data de 14.02.2023, ora 09:00, la sediul Spitalului Municipal Odorheiu Secuiesc, Birou Managerial.

 

Președinte comisie de concurs,

Nagy Gyula-József,

Manager

Secretar comisie concurs,

Gábos Edith

Anunț concurs de ocupare al unui post de consilier juridic

În conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc, cu sediul în Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, str. Bethlen Gábor, nr 72., organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următorului post contractual vacant>: Consilier juridic (1 post) în cadrul Compartimentului Juridic

 

Descarcă formularul de înscriere >

Descarcă fișă post consilier juridic >

 

Condiții generale

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 1. a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracțiunile prevăzute la  1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Condiții specifice

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniu
 • Minim 6 luni vechime în specialitate
 • Cunoștințe operare PC

 

Probele stabilite pentru concurs:

 • proba scrisă: 06.03.2023, ora 09:00 ;
 • proba interviu: 10.03.2023, ora 09:00

 

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

 1. formular de inscriere la concurs, atașat la anunț.
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, aflate in termen de valabilitate;
 3. copia certificatului de casatorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, dupa caz;
 4. copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
 5. copia carnetului de munca, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. certificat de cazier judiciar sau, dupa caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului;
 8. certificatul de integritate comportamentala din care sa reiasa ca nu s-au comis infractiuni prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru candidatii inscrisi pentru posturile din cadrul sistemului de invatamant, sanatate sau protectie sociala, precum si orice entitate publica sau privata a carei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane in varsta, persoane cu dizabilitati sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizica sau evaluarea psihologica a unei persoane;
 9. curriculum vitae, model comun european.

 

Copiile de pe actele se prezintă însoțite de documentele originale în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

Dosarele de concurs se depun la Serviciul Resurse Umane al Spitalului Municipal Odorheiu Secuiesc până la data de 24.02.2023,ora 13:00.

Informații suplimentare la număr de telefon 0266-212186(interior 119).

 

Odată cu înscrierea la concurs, candidații vor primi un număr de identificare care va reprezenta numărul de înregistrare al dosarului de concurs depus de unitate. Pe tabelele ce vor fi afișate cu rezultatele probelor de concurs, precum și rezultatul de la selecția dosarelor, fiecare candidat va fi individualizat cu numărul de identificare acordat.

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor la sediul Spitalului:

Publicarea anunțului 10.02.2023
Termen limită de depunere a dosarelor de către candidați 24.02.2023, ora 13:00
Data verificării dosarelor 28.02.2023
Afișare rezultatului selecției dosar 01.03.2023., ora 13:00
Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul verificării   dosarelor 02.03.2023, ora 13:00

 

Rezultatului soluționării contestaţiilor privind verificarea    dosarelor 03.03.2023, 13:00
Probă scrisă 06.03.2023., ora 09:00
Afișare rezultat probă scrisă 07.03.2023, ora 14.00
Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatul probei scrise 08.03.2023, ora 14.00
Rezultatului soluționării contestaţiilor cu privire la rezultatul probei scrise 09.03.2023, ora 14.00
Interviu 10.03.2023, ora 09:00
Afișarea rezultatelor finale 13.03.2023, ora 12:00
Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatului final 14.03.2023, ora 12:00
Rezultatului soluționării contestaţiilor privind rezultatului final 15.03.2023, ora 12:00

 

BIBLIOGRAFIE și TEMATICĂ

pentru ocuparea postului de consilier juridic

 

 1. Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare – Titlul VII – Spitalele;
 2. Legea 53/2003 Codul muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului;
 4. NORME din data de 12 decembrie 2016 de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003
 5. Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările şi completările ulterioare
 6. Statutul profesiei de consilier juridic;
 7. Noul Cod civil – Donația; Izvoarele obligaţiilor I Contractul; Prescripția extinctivă;
 8. Noul Cod de procedură civilă – Întâmpinarea; Cererea reconvențională; Contestația în anulare
 9. Noul Cod penal – Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei; Infracțiuni contra persoanei;
 10. Noul Cod de procedură penală – Acțiunea penală și acțiunea civilă în procesul penal; Părțile în procesul penal; Procedura plângerii prealabile

 

Descarcă formularul de înscriere >

REZULTATELE LA PROBA SCRISĂ organizată în data de 07.02.2023.

REZULTATELE LA PROBA SCRISĂ pentru posturile de BRANCARDIERI,  organizat in data de 07.02.2023.

Nr crt. Nr. de înregistrare 25 puncte pt Program Mentor Punctajul  probei scrise Punctajul final probei scrise Rezultatul
1 173/30.01.2023. 2.5 10 10 ADMIS
2 180/31.01.2023. 2.5 8 10 ADMIS
3 174/30.01.2023. 2.5 10 10 ADMIS
4 94/19.01.2023. 10 10 ADMIS
5 86/18.01.2023. 10 10 ADMIS
6 145/2701.2023 10 10 ADMIS
7 75/17.01.2023. 8 8 ADMIS

 

Afișat azi, 07.02.2023, ora 14:00, la sediul Spitalului (Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, str. Bethlen Gábor, nr. 72) și pe pagina de internet www.spitalodorhei.ro

Candidații nemulțumiț de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 ore, de la data și ora afișării rezultatului, care se depune la Serv. RUNOS.

Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului , se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs fiecare candidat.

Candidații declarați „Admis” vor susține proba interviu în data de 13.02.2023, ora 13:00, la sediul Spitalului Municipal Odorheiu Secuiesc în Sala de Conferința.

 

REZULTATELE LA PROBA SCRISĂ pentru posturile ÎNGRIJITORI,  organizat in data de 07.02.2023.

Nr crt. Nr. de înregistrare 25 puncte pt Program Mentor Punctajul  probei scrise Punctajul final probei scrise Rezultatul
1 80/18.01.2023. 10 10 ADMIS
2 101/20.01.2023. 10 10 ADMIS
3 96/19.01.2023. 10 10 ADMIS
4 77/18.01.2023. 2.5 10 10 ADMIS
5 144/26.01.2023. 10 10 ADMIS
6 124/25.01.2023. 6 6 ADMIS
7 151/27.01.2023. 6 6 ADMIS
8 99/20.01.2023. 6 6 ADMIS
9 137/26.01.2023. 6 6 ADMIS

 

Afișat azi, 07.02.2023, ora 14:00, la sediul Spitalului (Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, str. Bethlen Gábor, nr. 72) și pe pagina de internet www.spitalodorhei.ro

Candidații nemulțumiț de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 ore, de la data și ora afișării rezultatului, care se depune la Serv. RUNOS.

Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului , se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs fiecare candidat.

Candidații declarați „Admis” vor susține proba interviu în data de 13.02.2023, ora 12:00, la sediul Spitalului Municipal Odorheiu Secuiesc în Sala de Conferința.

 

REZULTATELE LA PROBA SCRISĂ pentru posturile REGISTRATORI MEDICALI,  organizat in data de 07.02.2023.

Nr crt. Nr. de îregistrare 25 puncte pt Program Mentor Punctajul  probei scrise Punctajul final probei scrise Rezultatul
1 185/31.01.2023. 10 10 ADMIS
2 182/31.01.2023. 10 10 ADMIS
3 179/31.01.2023. 2.5 10 10 ADMIS
4 157/27.01.2023. 10 10 ADMIS
5 85/18.01.2023. 10 10 ADMIS
6 155/27.01.2023. 2.5 8 10 ADMIS
7 93/19.01.2023. Sustinut examenul asistent medical generalist
8 119/25.01.2023. Sustinut examenul asistent medical generalist
9 161/27.01.2023. Absent RESPINS

 

Afișat azi, 07.02.2023, ora 14:00, la sediul Spitalului (Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, str. Bethlen Gábor, nr. 72) și pe pagina de internet www.spitalodorhei.ro

Candidații nemulțumiț de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 ore, de la data și ora afișării rezultatului, care se depune la Serv. RUNOS.

Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului , se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs fiecare candidat.

Candidații declarați „Admis” vor susține proba interviu în data de 13.02.2023, ora 11:00, la sediul Spitalului Municipal Odorheiu Secuiesc în Sala de Conferința.

 

REZULTATELE LA PROBA SCRISĂ pentru posturile ASISTENTI MEDICALI,  organizat in data de 07.02.2023.

Nr crt. Nr. de înregistrare 2.5 puncte pt Program Mentor Punctajul  probei scrise Punctajul final probei scrise Rezultatul
1 152/27.01.2023. 2.5 7.50 10.00 ADMIS
2 105/20.01.2023. 2.5 7.50 10.00 ADMIS
3 128/25.01.2023. 2.5 9.00 10.00 ADMIS
4 112/25.01.2023. 9.50 9.50 ADMIS
5 78/18.01.2023. 2.5 6.50 9.00 ADMIS
6 76/18.01.2023. 2.5 6.50 9.00 ADMIS
7 130/26.01.2023. 2.5 6.50 9.00 ADMIS
8 147/27.01.2023. 9.00 9.00 ADMIS
9 104/20.01.2023. 2.5 6.00 8.50 ADMIS
10 110/25.01.2023. 2.5 6.00 8.50 ADMIS
11 125/25.01.2023. 8.50 8.50 ADMIS
12 170/30.01.2023. 8.00 8.00 ADMIS
13 65/16.01.2023. 7.50 7.50 ADMIS
14 83/18.01.2023. 6.50 6.50 ADMIS
15 100/20.01.2023. 6.50 6.50 ADMIS
16 127/25.01.2023. 2.5 4.00 6.50 ADMIS
17 149/27.01.2023. 6.00 6.00 ADMIS
18 142/26.01.2023. 6.00 6.00 ADMIS
19 154/27.01.2023. 6.00 6.00 ADMIS
20 79/18.01.2023. 6.00 6.00 ADMIS
21 178/31.01.2023. 2.5 3.50 6.00 ADMIS
22 81/18.01.2023. 5.50 5.50 ADMIS
23 93/19.01.2023. 5.50 5.50 ADMIS
24 134/26.01.2023. 2.5 3.00 5.50 ADMIS
25 118/25.01.2023. 5.00 5.00 ADMIS
26 102/20.01.2023. 4.50 4.50 RESPINS
27 116/25.01.2023. 4.00 4.00 RESPINS
28 123/25.01.2023. 4.00 4.00 RESPINS
29 126/25.01.2023. 4.00 4.00 RESPINS
30 160/27.01.2023. 3.50 3.50 RESPINS
31 183/31.01.2023. 2.00 2.00 RESPINS

 

Afișat azi, 07.02.2023, ora 14:00, la sediul Spitalului (Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, str. Bethlen Gábor, nr. 72) și pe pagina de internet www.spitalodorhei.ro

Candidații nemulțumiț de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 ore, de la data și ora afișării rezultatului, care se depune la Serv. RUNOS.

Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului , se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs fiecare candidat.

Candidații declarați „Admis” vor susține proba interviu în data de 13.02.2023, ora 08:00, la sediul Spitalului Municipal Odorheiu Secuiesc în Sala de Conferința.

 

Președinte comisie de concurs,

Nagy Gyula-József,

Manager

Secretar comisie concurs,

Derzsi Csilla

Rezultatele contestațiilor din 06.03.2023.

REZULTATELE  CONTESTAȚIILOR DIN DATA DE 06.03.2023. LA SELECȚIEI DOSARELOR PENTRU URMĂTOARELE FUNCȚII:

 

Funcția de Îngrijitor

NR. CRT. NR. ÎNREGISTRARE DOSAR DE ÎNSCRIERE REZULTAT MOTIVUL RESPINGERII
1 144/26.01.2023. admis

 

Funcția Asistent medical generalist

NR. CRT. NR. ÎNREGISTRARE DOSAR DE ÎNSCRIERE REZULTAT MOTIVUL RESPINGERII
1 65/16.01.2023. admis

 

Afișat azi, 06.02.2023, ora 15:00, la sediul Spitalului (Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, str. Bethlen Gábor, nr. 72)  și pe pagina de internet www.spitalodorhei.ro

Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului, se realizează  folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs fiecare candidat.

Candidații declarați „Admis” vor susține proba scrisă în data de 07.02.2023, ora 08:00, la sediul Spitalului Municipal Odorheiu Secuiesc în Sala de Conferință.

 

Președinte comisiei de soluționare a contetațiilor,

Hauszlinger Arthur-István

Consilier juridic

Secretar,

Derzsi Csilla

Referent – RUNOS

REZULTATELE selecției dosarelor organizat în data de 07.02.2023.

REZULTATELE SELECȚIEI DOSARELOR PENTRU ÎNGRIJITORI

la concursul  pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante organizat în data de 07.02.2023.

NR. CRT. NR. ÎNREGISTRARE DOSAR DE ÎNSCRIERE REZULTAT MOTIVUL RESPINGERII
1 124/25.01.2023. admis
2 151/27.01.2023. admis
3 80/18.01.2023. admis
4 106/20.01.2023. respins lipsa CV
5 99/20.01.2023. admis
6 101/20.01.2023. admis
7 96/19.01.2023. admis
8 77/18.01.2023. admis
9 137/26.01.2023. admis

 

REZULTATELE SELECȚIEI DOSARELOR PENTRU REGISTRATORI MEDICALI

NR. CRT. NR. ÎNREGISTRARE DOSAR DE ÎNSCRIERE REZULTAT MOTIVUL RESPINGERII
1 185/31.01.2023. admis
2 182/31.01.2023. admis
3 179/31.01.2023. admis
4 157/27.01.2023. admis
5 119/25.01.2023. admis
6 85/18.01.2023. admis
7 161/27.01.2023. admis
8 155/27.01.2023. admis
9 93/19.01.2023. admis

 

REZULTATELE SELECȚIEI DOSARELOR PENTRU ASISTENȚI MEDICALI

NR. CRT. NR. ÎNREGISTRARE DOSAR DE ÎNSCRIERE REZULTAT MOTIVUL RESPINGERII
1 149/27.01.2023. admis
2 142/26.01.2023. admis
3 78/18.01.2023. admis
4 76/18.01.2023. admis
5 65/16.01.2023. respins lipsa certificat OAMR
6 160/27.01.2023. admis
7 154/27.01.2023. admis
8 152/27.01.2023. admis
9 81/18.01.2023. admis
10 83/18.01.2023. admis
11 93/19.01.2023. admis
12 102/20.01.2023. admis
13 100/20.01.2023. admis
14 105/20.01.2023. admis
15 104/20.01.2023. admis
16 150/27.01.2023. respins lipsa CV
17 110/25.01.2023. admis
18 112/25.01.2023. admis
19 116/25.01.2023. admis
20 118/25.01.2023. admis
21 123/25.01.2023. admis
22 125/25.01.2023. admis
23 126/25.01.2023. admis
24 127/25.01.2023. admis
25 128/25.01.2023. admis
26 130/26.01.2023. admis
27 134/26.01.2023. admis
28 79/18.01.2023. admis
29 141/18.01.2023. respins lipsa CV
30 170/30.01.2023. admis
31 147/27.01.2023. admis
32 178/31.01.2023. admis
33 183/31.01.2023. admis

 

REZULTATELE SELECȚIEI DOSARELOR PENTRU BRANCARDIERI

NR. CRT. NR. ÎNREGISTRARE DOSAR DE ÎNSCRIERE REZULTAT MOTIVUL RESPINGERII
1 173/30.01.2023. admis
2 184/31.01.2023. respins lipsa adeverinta medicala
3 181/31.01.2023. respins lipsa CV
4 180/31.01.2023. admis
5 174/30.01.2023. admis
6 94/19.01.2023. admis
7 86/18.01.2023. admis
8 75/17.01.2023. admis
9 145/2701.2023 admis

 

Afișat azi, 03.02.2023, ora 12:00, la sediul Spitalului (Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, str. Bethlen Gábor, nr. 72)  și pe pagina de internet www.spitalodorhei.ro

Candidații nemulțumiț de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 ore, de la data și ora afișării rezultatului, care se depune la Serv. RUNOS.

Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului , se realizează  folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs fiecare candidat.

Candidații declarați „Admis” vor susține proba scrisă în data de 07.02.2023, ora 08:00, la sediul Spitalului Municipal Odorheiu Secuiesc în Sala de Conferință.

 

Președinte comisie de concurs,

Nagy Gyula-József,

Manager

 

Secretar comisie concurs,

Derzsi Csilla

ANUNȚ concurs de recrutare pentru funcții temporar vacante

Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc, cu sediul în Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, str. Bethlen Gábor, nr 72., organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție temporar vacante, după cum urmează:

Descarcă formularul de înscriere >

6 posturi Asistent medical generalist

 • 2 posturi temporar vacante –              Secția Obstetrică-Ginecologie
 • 2 posturi temporar vacante –              Secția Obstetrică-Ginecologie-Sala de naștere
 • 2 posturi temporar vacante –              Laborator Analize Medicale

 

 1 post îngrijitor

 • 1 post temporar vacant –              Secția Obstetrică-Ginecologie

 

Condiții generale pentru ocuparea postului, cf. HG 1336, Art 15:

 

Art 15. -Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care indeplineste conditiile prevazute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si cerintele specifice prevazute la art. 542 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana sau cetatenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spatiul Economic European (SEE) sau cetatenia Confederatiei Elvetiene;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are capacitate de munca in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
e) indeplineste conditiile de studii, de vechime in specialitate si, dupa caz, alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra securitatii nationale, contra autoritatii, contra umanitatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni de fals ori contra infaptuirii justitiei, infractiuni savarsite cu intentie care ar face o persoana candidata la post incompatibila cu exercitarea functiei contractuale pentru care candideaza, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
g) nu executa o pedeapsa complementara prin care i-a fost interzisa exercitarea dreptului de a ocupa functia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfasura activitatea de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunii sau fata de aceasta nu s-a luat masura de siguranta a interzicerii ocuparii unei functii sau a exercitarii unei profesii;
h) nu a comis infractiunile prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru domeniile prevazute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Condiții specifice

 • Pentru posturile de Asistent medical
  • diplomă de licenţă în specialitate
  • certificat membru OAMGMAMR
  • concurs pentru ocuparea postului
  • participarea în Programul De Mentor în cadrul Spitalului Municipal Odorheiu Secuiesc/experiența constituie avantaj 25%

 

 • Pentru postul Îngrijitor
  • minim diplomă de absolvire a şcolii generale
  • concurs pentru ocuparea postului
  • participarea în Programul De Mentor în cadrul Spitalului Municipal Odorheiu Secuiesc/experiența constituie avantaj 25%

 

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

 

 1. formular de inscriere la concurs, atașat la anunț.
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, aflate in termen de valabilitate;
 3. copia certificatului de casatorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, dupa caz;
 4. copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
 5. copia carnetului de munca, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. certificat de cazier judiciar sau, dupa caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului;
 8. certificatul de integritate comportamentala din care sa reiasa ca nu s-au comis infractiuni prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru candidatii inscrisi pentru posturile din cadrul sistemului de invatamant, sanatate sau protectie sociala, precum si orice entitate publica sau privata a carei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane in varsta, persoane cu dizabilitati sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizica sau evaluarea psihologica a unei persoane;
 9. curriculum vitae, model comun european.

 

Dosarele de înscriere se depun la Serviciul RUNOS.

 

Odată cu înscrierea la concurs, candidații vor primi un număr de identificare care va reprezenta numărul de înregistrare al dosarului de concurs depus de unitate. Pe tabelele ce vor fi afișate cu rezultatele probelor de concurs, precum și rezultatul de la selecția dosarelor, fiecare candidat va fi individualizat cu numărul de identificare acordat.

 

Relații suplimentare pot fi obținute de la Serviciul RUNOS- telefon 0266-212186/interior 119.

 

Organizarea procedurii de ocupare a postului susmenționat  se va derula în următoarele etape  distincte:

 • selecția dosarelor de înscriere
 • proba scrisă – se va susține la sediul spitalului, la sala de conferință
 • proba interviu- se va susține la sediul spitalului, la sala de conferință

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor la sediul Spitalului:

Publicarea anunțului 20.01.2023.
Termen limită de depunere a dosarelor de către candidați 31.01.2023., ora 12:00
Data verificării dosarelor 02.02.2023
Afișare rezultatului selecției dosar 03.02.2023., ora 12:00
Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul verificării   dosarelor 06.02.2023, ora 12.00

 

Rezultatului soluționării contestaţiilor privind verificarea    dosarelor 06.02.2023, 15:00
Probă scrisă 07.02.2023., ora 08:00
Afișare rezultat probă scrisă 07.02.2023, ora 14.00
Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatul probei scrise 08.02.2023, ora 14.00
Rezultatului soluționării contestaţiilor cu privire la rezultatul probei scrise 09.02.2023, ora 14.00
Interviu asistenți medicali 13.02.2023, ora 08:00
Interviu îngrijitori 13.02.2023, ora 12:00
Afișarea rezultatelor finale 14.02.2023, ora 12:00
Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatului final 15.02.2023, ora 12:00
Rezultatului soluționării contestaţiilor privind rezultatului final 15.02.2023, ora 15:00

 

Tematică  și bibiliografie pt postul Asistent medical

Tematică examen                                                                                                                  

1.) Nevoile fundamentale

2.) Administrarea medicamentelor

3.) Determinarea grupelor de sânge, transfuzia de sânge

4.)Pregătirea preoperatorie, supravegherea postopratorie și îngrijirile acodate pacientului operat

5.) Pregătirea pacientului pentru explorări radiologice, endoscopice

6.) Sondaje, spălături, clisme

7.) Puncția și biopsia

8.) Recoltarea produselor biologice și patologice

9.) Urgențe medico-chirurgicale

10.) Drepturile pacientului

11.) Curățenia, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare

12.)Atribuțiile asistentei medicale în activitatea de prevenire și combatere a infecțiilor asociate actului medical în unitățile sanitare, în gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală, precauțiuni universale

13.) Exercitarea profesiei de asistent medical – dispoziții generale

 

Bibliografie                                                                                                                                       

(1) Prof. Dr. Marcean Crin: Tratat de îngrijiri medicale pentru asistenți medicali generaliști – vol. I, II, III – Ediţia Universitară „Carol Davila”, București – 2021

(2) Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 51 din 29 ianuarie 2003, cu modificările și completările ulterioare;

(3) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 144/28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum si organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.785 din 24.11.2008, aprobată prin Legea 53/2014,  cu modificările și completările ulterioare;

(4) Codul de etică si deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 2 / 9 iulie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 560 din 12 august 2009, cu modificările și completările ulterioare;

(5) Ordinul ministrului sănătății nr.1226 / 03 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 855 din 18 decembrie 2012;

(6) Ordinul ministrului sănătății nr.1761 / 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia , cu modificările şi completările ulterioare;

(7) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1101/30.09.2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicali în unităţile sanitare;

 

Tematică și bibiliografie pt postul îngrijitor

 

Tematica examen

 1. Definirea următorilor termeni : curăţarea, dezinfecţia, sterilizarea, produse biocide, substanţe active, produs detergent-dezinfectant, antiseptic, dezinfecţie de nivel mediu şi scăzut.

Exigenţe de curăţare – dezinfecţie în spital, ţinându-se cont de organizarea spaţialfuncţionala în modelul general de zonare, după cum urmează:

 • zonă curată cu cerinţe severe privind igiena şi asepsia,
 • zonă murdară,
 • zona intermediară.

Reguli generale în aplicarea programului de curătare:

 • curăţarea – dezinfecţia curentă,
 • curăţarea – dezinfecţia ciclică,
 • reguli generale de practică a dezinfecţiei şi a dezinfectantelor,
 • criterii de utilizare şi păstrare corectă a produselor dezinfectante,
 • obligaţiile personalului efector.
 1. Gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale:
 • obiective şi domenii de aplicare,
 • clasificarea pe categorii a deşeurilor rezultate din activităţile medicale,
 • ambalarea deşeurilor – recipiente pe categorii de coduri de culoare,
 • depozitarea temporară,
 • transportul deşeurilor rezultate din activităţile medicale din incinta Spitalului
 1. Legea nr. 46 din 21 ianuarie 2003, privind drepturile pacientului

 

Descarcă formularul de înscriere >

Rezultatul selecției dosarelor la concursul pentru postul de psiholog clinician stagiar

ANUNȚ Privind selecția dosarelor de înscriere depuse în vederea participării la concursul de ocupare a postului de …

Anunț concurs pe post contractual vacant de psiholog clinician stagiar

Anunț În conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea …

REZULTAT FINAL CONCURS OCUPARE POST STATISTICIAN MEDICAL PRINCIPAL

REZULTAT FINAL LA CONCURSUL DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI CONTRACTUALE DE STATISTICIAN MEDICAL PRINCIPAL   …