Categorie: Anunț

ANUNȚ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor specifice Comitetului director al Spitalului Municipal Odorheiu-Secuiesc

Managerul Spitalului Municipal Odorheiu-Secuiesc, domnul Nagy Gyula Jozsef, numit prin Dispoziția primarului nr. 1142/2022,  în conformitate cu:

  • prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, actualizată,
  • prevederile ORDINULUI 284 din 12 februarie 2007
    privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice

anunță organizarea concursului pentru funcțiile specifice Comitetului director, și anume:

  • 1 post de director medical, pe o perioadă determinată de 4 ani.
  • 1 post director financiar-contabil, pe o perioadă determinată de 4 ani.
  • 1 post de director-îngrijiri, pe o perioadă determinată de 4 ani. 

Citește mai mult