Categorie: Anunț

Anunț concursuri pe posturi contractuale vacante pe perioadă nedeterminată

În conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,ținând cont de prevederile Ordinului nr.1470/2011 (actualizat) pentru aprobarea criteriilor privind angjarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice, Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc, cu sediul în Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, str. Bethlen Gábor, nr 72., organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următoarelor posturi contractuale vacante: telefonist, spălător, lucrător la bucătărie.

Citește mai mult

Anunț concurs post pe perioadă determinată de contabil/economist

În conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,ținând cont de prevederile Ordinului nr.1470/2011 (actualizat) pentru aprobarea criteriilor privind angjarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice,  Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc, cu sediul în Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, str. Bethlen Gábor, nr 72., organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a următoarelor  posturi contractuale temporar vacante:

Citește mai mult

Anunț concurs pentru ocuparea funcției Director de îngrijiri

Anunț privind organizarea concursului

pentru ocuparea funcției specifice Comitetului director al Spitalului Municipal Odorheiu Secuiesc

În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, actualizată și O.M.S. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat și completat ulterior, Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc organizează concurs pentru ocuparea funcției specifice Comitetului director de:

Citește mai mult

Anunț concurs pe post contractual vacant de psiholog clinician stagiar

Anunț

În conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc, cu sediul în Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, str. Bethlen Gábor, nr 72., organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următorului post contractual vacant

Citește mai mult

Anunț organizare concurs – 2 posturi de Muncitor calificat IV – Liftier

Descarcă anunțul aici > Descarcă fișa postului aici > Descarcă bibliografia aici > Descarcă formularul de …