ANUNȚ rezultate proba scrisă la concursul pentru posturile temporar vacante de Contabil/Economist

ANUNȚ rezultate proba scrisă la concursul pentru posturile temporar vacante de Contabil/Economist

Rezultatele obținute la proba scrisă la concursul privind ocuparea celor 2 posturi temporar vacante de Contabil/Economist, pe perioadă determinată,  din cadrul Spitalului Municipal Odorheiu Secuiesc, Serviciul Financiar Contabil:

 

Nr.crt. Număr dosar Puncte obținute Admis / Respins
1. 553/02.05.2023 90 Admis
2. 577/03.05.2023 95 Admis

 

Sunt declarați admiși candidații care au obținut minimum 50 de puncte.

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot depune contestație în termen cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise.

 

Președinte,                                                                                          Secretar,

Katona Piroska                                                                           Péter Izabella-Laura

Anunț

Spitalul nostru va difuza în curând  un anunț de angajare în cadrul Serviciului de Management al Calității, în funcția …

REZULTATUL FINAL PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE REFERENT 1A

Rezultatul final al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de Referent 1A la Serviciul de Management al Calității, …

REZULTAT PROBA INTERVIU pentru ocuparea postului de Referent 1A

REZULTAT PROBA INTERVIU AL CONCURSULUI ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE REFERENT 1A  la Spitalul Municipal …