Anunț rezultate finale la examenul pentru ocuparea funcției de director îngrijiri

Anunț rezultate finale la examenul pentru ocuparea funcției de director îngrijiri

Rezultatele finale obținute la examenul privind ocuparea funcției specifice comitetului director de director de îngrijiri, organizat în perioada: 20.04.2023.-23.05.2023.

 

Nr crt.  

Nr. dosar

Nota

probă scrisă

Nota susținere proiect Nota probă interviu  

REZULTAT FINAL

 

Admis/Respins

 

1.

 

614

 

8.40

 

9.55

 

9.29

 

9.08

 

Admis

 

Președinte Comisie de concurs,

Nagy Gyula-József

 

Secretar,

Derzsi Csilla

ANUNȚ rezultat final la concursul de ocupare al postului de Contabil/Economist

Rezultatul final la concursul de ocupare a postului de Contabil/Economist pe perioadă determinată din cadrul unității: …

Anunț rezultate finale la examenul pentru ocuparea funcției de director îngrijiri

Rezultatele finale obținute la examenul privind ocuparea funcției specifice comitetului director de director de îngrijiri, …

ANUNȚ PRIVIND  SUSPENDARE CONCURSURI/ EXAMENE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE/TEMPORAR VACANTE

Având în vedere publicarea Ordonanța de urgență nr. 34/2023, în temeiul art.IV, alin (1), la nivelul Spitalului Municipal …