ANUNȚ rezultat final la concursul de ocupare al postului de Contabil/Economist

ANUNȚ rezultat final la concursul de ocupare al postului de Contabil/Economist

Rezultatul final la concursul de ocupare a postului de Contabil/Economist pe perioadă determinată din cadrul unității:

 

Nr.crt. Număr dosar Punctaj proba scrisă

 

Punctaj proba interviu

 

Punctaj

final

Rezultat final

Admis/Respins

1. 577/03.05.2023 95 80,66 87,83 Admis
2. 553/02.05.2023 90 81,33 85,66 Admis

 

Prezentul anunț se afișează la sediul Spitalului Municipal Odorheiu Secuiesc, la data de 22.05.2023, ora 12:00 și pe site-ul unității www.spitalodorhei.ro.

 

Președinte comisie concurs                                                     Secretar comisie concurs

ANUNȚ rezultat final la concursul de ocupare al postului de Contabil/Economist

Rezultatul final la concursul de ocupare a postului de Contabil/Economist pe perioadă determinată din cadrul unității: …

Anunț rezultate finale la examenul pentru ocuparea funcției de director îngrijiri

Rezultatele finale obținute la examenul privind ocuparea funcției specifice comitetului director de director de îngrijiri, …

ANUNȚ PRIVIND  SUSPENDARE CONCURSURI/ EXAMENE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE/TEMPORAR VACANTE

Având în vedere publicarea Ordonanța de urgență nr. 34/2023, în temeiul art.IV, alin (1), la nivelul Spitalului Municipal …