Anunt examen pentru ocuparea postului MUNCITOR NECALIFICAT

Anunt examen pentru ocuparea postului MUNCITOR NECALIFICAT

Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc, cu sediul social în Odorheiu Secuiesc, str.Bethlen Gábor nr.72, județul Harghita organizează concurs pentru ocuparea funcției contractual vacante de: MUNCITOR NECALIFICAT

Cerințele postului:

 • studii generale
 • capacitatea de a lucra cu oamenii
 • punctualitate

Avantaje:

 • certificat în domeniul spații verzi
 • experiență în domeniu

 

Organizarea procedurii de ocupare a postului susmenționat  se va derula în următoarele etape  distincte:

 • selecție dosare
 • proba interviu.

 

Dosarele se vor depune la Biroul de Informare a Spitalului până la data de 11.07.2022. și vor conține următoarele:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;
 • copia actului de indentitate;
 • certificat de naștere;
 • certificat de căsătorie dacă este cazul;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, cursuri;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează. Canditatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae;
 • scrisoare de intenție

 

Calendar desfășurare concurs:

 

Nr.crt. Denumire etapă Termen
1 Termen depunere dosar 11.07.2022
2 Rezultatul selecției dosarelor 12.07.2022.
4 Interviu 13.07.2022.
5 Rezultate 13.07.2022.
6 Contestații 14.07.2022.
7 Rezolvare contestații 15.07.2022.

 

Concursul se va desfășura la sediul Spitalului Municipal Odorheiu Secuiesc.

Informații suplimentare la număr de telefon: 0266-212186, interior 119, SERVICIUL RUNOS.

Anunț concurs pentru ocuparea postului de Auditor public intern

Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc organizează, în perioada 11.09.2023-12.10.2023 concurs pentru ocuparea postului unic …

Anunț angajare – În atenția asistenților medicali cu o experiență în domeniu de cel puțin 6,5 ani!

Spitalul nostru va lansa în scurt timp un anunț de angajare în cadrul Serviciului de Management al Calității, în funcția …