Lună: mai 2023

Anunț rezultate finale la examenul pentru ocuparea funcției de director îngrijiri

Rezultatele finale obținute la examenul privind ocuparea funcției specifice comitetului director de director de îngrijiri, organizat în perioada: 20.04.2023.-23.05.2023.

 

Nr crt.  

Nr. dosar

Nota

probă scrisă

Nota susținere proiect Nota probă interviu  

REZULTAT FINAL

 

Admis/Respins

 

1.

 

614

 

8.40

 

9.55

 

9.29

 

9.08

 

Admis

 

Citește mai mult

ANUNȚ PRIVIND  SUSPENDARE CONCURSURI/ EXAMENE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE/TEMPORAR VACANTE

Având în vedere publicarea Ordonanța de urgență nr. 34/2023, în temeiul art.IV, alin (1),

la nivelul Spitalului Municipal Odorheiu Secuiesc se suspendă ocuparea prin concurs /examen a posturilor vacante sau temporar vacante, cu excepția posturilor unice, începând cu data de 15.03.2023 și până la apariția altor prevederi legislative.

 

Citește mai mult

Anunț privind modificarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor, organizat în perioada de 28.04.2023-08.06.2023.

În considerarea art. 64  lit a) din Regulamentul cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr. 1336/2022, Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc comunică următoarele:

  • Concursul organizat pentru ocuparea celor 3 posturi vacante de îngrijitor la Pers. comun, se anulează începând cu data de 15.05.2023.

Citește mai mult

Anunț privind modificarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante de asistent medical, organizat în perioada de 30.05.2023 – 29.06.2023

În considerarea art. 64  lit a) din Regulamentul cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr. 1336/2022, Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc comunică următoarele:

  • Concursul organizat pentru ocuparea celor 2 posturi vacante de asistent medical la Secția Chirurgie – Bloc Operator, se anulează începând cu data de 15.05.2023.

Citește mai mult

ANUNȚ rezultate proba scrisă la concursul pentru posturile temporar vacante de Contabil/Economist

Rezultatele obținute la proba scrisă la concursul privind ocuparea celor 2 posturi temporar vacante de Contabil/Economist, pe perioadă determinată,  din cadrul Spitalului Municipal Odorheiu Secuiesc, Serviciul Financiar Contabil:

 

Nr.crt. Număr dosar Puncte obținute Admis / Respins
1. 553/02.05.2023 90 Admis
2. 577/03.05.2023 95 Admis

 

Citește mai mult

Anunț concurs pentru ocuparea postului de Auditor public intern

Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc organizează, în perioada 11.09.2023-12.10.2023 concurs pentru ocuparea postului unic …

Anunț angajare – În atenția asistenților medicali cu o experiență în domeniu de cel puțin 6,5 ani!

Spitalul nostru va lansa în scurt timp un anunț de angajare în cadrul Serviciului de Management al Calității, în funcția …