Programe naționale

Nr. crt. Denumire program de sănătate Activităţi ce pot fi derulate la nivelul spitalului
1 Profilaxia sindromului de izoimunizare RH 1) asigurarea imunoglobulinei specifice;
2) asigurarea reactivilor pentru determinări specifice;
3) vaccinarea antiD a lăuzelor Rh negative eligibile a femeilor eligibile Rh negative care au avortat, care au avut sarcini ectopice sau care au suferit proceduri invazive efectuate în scop terapeutic şi diagnostic;
4) monitorizarea şi evaluarea desfăşurării subprogramului, stabilirea necesarului de imunoglobulină şi reactivi specifici.
2 Subprogramul de supraveghere şi control al tuberculozei 1) asigură depistarea cazurilor de tuberculoză prin controlul simptomaticilor, suspecţilor, contacţilor şi altor grupuri cu risc crescut de tuberculoză;
2) asigură, în colaborare cu medicul de familie, chimioprofilaxia prin autoadministrare monitorizată pentru contacţii cazurilor contagioase, pentru grupa de vârstă 0 – 19 ani, precum şi pentru alte categorii de persoane cu risc crescut de îmbolnăvire prin tuberculoză (cu infecţie HIV, imunodeficienţe congenitale, boli sau stări cu deficit imun permanent sau temporar, tratamente imunosupresive, cortizonice, citostatice etc.);
3) efectuează, în colaborare cu medicul de familie, investigaţia epidemiologică şi asigură implementarea măsurilor necesare atunci când se descoperă un caz de tuberculoză;
4) participă, în colaborare cu medicul epidemiolog din DSPJ şi cu medicul de familie, la investigaţia epidemiologică şi implementarea măsurilor necesare în focarele de tuberculoză;
5) asigură evidenţa activă a stării de sănătate specifică la bolnavii de tuberculoză, transmite informaţii şi recomandări privind starea de sănătate a bolnavilor atât spre medicul de familie care gestionează persoana cât şi spre registrul naţional de evidenţă din Institutul de Pneumoftiziologie „Prof. Dr. Marius Nasta” Bucureşti
6) raportează, conform reglementărilor în vigoare, datele statistice specifice şi indicatorii de derulare ai subprogramului către DSP judeţene/a municipiului Bucureşti.
7) efectuează vizite de monitorizare a activităţilor din cadrul subprogramului la cabinetele medicilor de familie din teritoriul arondat.
3 Subprogramul de supraveghere şi control al bolilor cu transmitere sexuală 1) respectă prevederile Hotărârii Guvernului nr. 589/2007 privind infecţiile cu transmitere sexuală;
2) trimit lunar la coordonatorul judeţean DV, iar acesta la Direcţiile de Sănătate Publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, fişele de supraveghere a cazurilor de ITS depistate în luna precedentă;
3) efectuează ancheta epidemiologică pentru cazul sporadic şi participă, alături de specialiştii DSPJ, la efectuarea anchetei epidemiologice în focarele cu minim 5 cazuri;
4) participă la investigaţia epidemiologică pentru cazurile de sifilis congenital;
5) recomandă şi verifică instituirea tratamentului specific corect al nou-născutului viu cu sifilis congenital;
6) asigură administrarea tratamentului specific, gratuit, gravidelor cu serologii luetice reactive;
7) asigură tratamentul pacienţilor cu infecţie luetică neasiguraţi şi al contacţilor acestora;
8) asigură tratamentul pacienţilor cu infecţie gonococică şi cu Chlamydia neasiguraţi;
9) efectuează testarea serologică pentru depistarea infecţiei luetice la persoanele neasigurate;
10) efectuează testele serologice cantitative pentru monitorizarea eficacităţii tratamentului antiluetic;
11) laboratoarele din reţeaua DV desemnate ca sentinelă efectuează investigaţiile necesare pentru diagnosticul infecţiei gonococice şi cu Chlamydia pentru persoanele neasigurate şi asigură testarea rezistenţei la antibiotice pentru tulpinile de gonococ izolate.
4 PN de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale 1) asigură, conform metodologiei specifice, desfăşurarea programului de supraveghere a infecţiilor în sistem sentinelă şi transmit baza de date către DSPJ şi a municipiului Bucureşti;
2) raportează indicatorii subprogramului către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.
5 Subprogramul de profilaxie în patologia psihiatrică şi pshihosocială 1)      elaborarea şi tipărirea unui curricul-um de instruire în domeniul tulburărilor din spectrul autist pentru profesioniştii din sistemul de sănătate;
2)      formarea profesioniştilor în domeniul tulburărilor din spectrul autist;
3)      elaborarea şi tipărirea unui curricul-um de instruire în domeniul aplicării noilor reglementări legislative privind evaluarea capacităţii de muncă (GAF) pentru profesioniştii care lucrează în domeniul sănătăţii mintale;
4)     formarea profesioniştilor în domeniul evaluării capacităţii de muncă;
5)      elaborarea şi tipărirea unui curricul-um de instruire în domeniul aplicării noilor reglementări legislative pentru profesioniştii care lucrează în domeniul sănătăţii mintale;
6)       desfăşurarea de activităţi de terapie cognitiv-comportamentală pentru copiii cu tuburări în spectrul autist;
7)      desfăşurarea de activităţi de terapie ocupaţională;
8)      realizarea Registrului naţional de psihiatrie.
6 Profilaxia malnutriţiei la copiii cu greutate mică la nastere 1)      procurarea de produse dietetice specifice, produse medicamentoase necesare prevenirii malnutriţiei, precum şi a consumabilelor necesare administrării: sonde de alimentaţie parenterală, truse de perfuzii, seringi şi racorduri pentru injectomate;
2)      procurarea de formule de lapte praf – alimente cu destinaţie medicală specială;
3)      administrarea tratamentului dietetic şi medicamentos necesar în timpul spitalizării şi în ambulatoriu.
7 Prevenidera deceselor neonatale prin cresterea accesului la ingrijiri adecvate in unitati regionale 1)      procurarea de reactivi, surfactant, consumabile, materiale sanitare necesare îngrijirii intensive a nou-născuţilor, precum şi asigurarea de lucrări de service, reparaţii, piese de schimb pentru aparatura specifică, cu excepţia celor de natura cheltuielilor de capital;
2)      asigurarea cheltuielilor materiale necesare pentru transportul nou-născuţilor cu unităţile de transport neonatal din structura unităţilor sanitare, procurarea de reactivi, medicamente, materiale sanitare şi consumabile, precum şi asigurarea de lucrări de service şi reparaţii pentru aparatura specifică din unităţile de transport neonatal şi ambulanţele din dotare, cu excepţia celor de natura cheltuielilor de capital;
3)      monitorizarea transferului gravidelor cu risc şi nou-născuţilor cu greutate mică la naştere sau cu alte probleme grave de sănătate, către centrele regionale de nivel 3 şi către centrele de nivel 2, prin catagrafierea anuală a acestor transferuri de către centrele cu nivel de ierarhizare 3, pentru judeţele şi unităţile sanitare arondate în conformitate cu anexa nr. 2 la Ordinul MSP nr. 1881/ 2006 privind ierarhizarea unităţilor spitaliceşti, a secţiilor şi compartimentelor de obstetrică-ginecologie şi neonatologie, cu modificările şi completările ulterioare.
8 Tratamentul bolnavilor cu tuberculoza 1) asigurarea medicamentelor specifice, în spital şi în ambulatoriu, pentru tratamentul tuberculozei
2) asigurarea materialelor sanitare specifice pentru examene bacteriologice şi radiologice.
9 Tratamentul bolnavilor cu diabet zaharat 1) evaluarea periodică a bolnavilor cu diabet zaharat prin dozarea hemoglobinei glicozilate (HbA1c);
2) asigurarea tratamentului specific bolnavilor cu diabet zaharat: insulină şi ADO;
3) asigurarea testelor de automonitorizare prin farmaciile cu circuit deschis, în vederea automonitorizării persoanelor cu diabet zaharat insulinotrataţi.

Anunț concurs pentru ocuparea postului de Auditor public intern

Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc organizează, în perioada 11.09.2023-12.10.2023 concurs pentru ocuparea postului unic …

Anunț angajare – În atenția asistenților medicali cu o experiență în domeniu de cel puțin 6,5 ani!

Spitalul nostru va lansa în scurt timp un anunț de angajare în cadrul Serviciului de Management al Calității, în funcția …