Îngrijire la domniciliu

Furnizori:

1. CARITAS

MIERCUREA – CIUC

Str. Szek, nr. 147

TEL. 0266-315763

2. INGRIJIRI LA DOMICILIU SRL

TOPLIŢA

Str. Victor Babeş, Bloc. B, Scara. 2, Ap. 3


Serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu se acordă de către furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu, persoane fizice sau juridice, autorizate şi evaluate în condiţiile legii pentru acordarea acestor tipuri de servicii, alţii decât medicii de familie şi spitalele, pe bază de recomandare de către medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate şi de către medicii de specialitate la externarea asiguraţilor din spitale, aflaţi în relaţii contractuale cu casele  de asigurări de sănătate.

Medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate recomandă îngrijiri medicale la domiciliu pentru asiguraţii aflaţi în fază terminală ca urmare a unor afecţiuni oncologice sau AVC.

Termenul de valabilitate a recomandării pentru îngrijiri medicale la domiciliu este de  5 zile calendaristice de la data emiterii acesteia.

Cererea şi recomandarea primită de către casa de asigurări de sănătate sunt analizate  de către aceasta într-un interval de 24 de ore de la data depunerii  şi este aprobată în limita sumei prevăzute pentru această destinaţie. La analiza cererilor şi recomandărilor primite, casa de asigurări de sănătate va lua în considerare şi gradul de dependenţă al asiguratului.  Casa de asigurări de sănătate este obligată să transmită asiguratului prin adresă scrisă, expediată prin poştă sau direct asiguratului / aparţinătorului, răspunsul la cerere în termen de maximum 24 de ore de la data luării deciziei. Perioada de îngrijire se stabileşte de medicul care a făcut recomandarea, Casa de asigurări de sănătate va verifica şi numărul de zile de îngrijiri medicale la domiciliu de care a beneficiat asiguratul respectiv în ultimele 11 luni, astfel încât să nu se depăşească 56 zile calendaristice/an.

Furnizorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu acordă servicii conform unui plan de îngrijiri, zilnic, inclusiv sâmbăta, duminica şi în timpul sărbătorilor legale.

Rezultatul selecției dosarelor la concursul pentru postul de psiholog clinician stagiar

ANUNȚ Privind selecția dosarelor de înscriere depuse în vederea participării la concursul de ocupare a postului de …

Anunț concurs pe post contractual vacant de psiholog clinician stagiar

Anunț În conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea …

REZULTAT FINAL CONCURS OCUPARE POST STATISTICIAN MEDICAL PRINCIPAL

REZULTAT FINAL LA CONCURSUL DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI CONTRACTUALE DE STATISTICIAN MEDICAL PRINCIPAL   …