Lab. anatomie patologică

Personal: numeSpecializareaGrad profesional
Dr. Bakó Antal Péterpatologiemedic specialist șef laborator
Dr. Fehér Istvánpatologiemedic primar
Dr. Pap Teklapatologiemedic specialist
Dr. Mátyás Ágnespatologiemedic specialist
Mihály Leventeasistent principal

Laboratorul de histopatologie are în structura sa un compartiment de histopatologie, citologie şi un compartiment de imunohistochimie.

Compartimentul de histopatologie: este prevăzut cu încăperi destinate prelucrării probelor şi respectiv încăperi destinate examinării materialelor. În incinta Laboratorului se găseşte şi un spaţiu destinat depozitării materialelor. 

Compartimentul de citologie: este o încăpere cu o suprafaţă de 20 mp destinată examinării frotiurilor.
Coloraţia frotiurilor şi depozitarea acestora se face într-o încăpere comună cu compartimentul de histopatologie.
Compartimentul de imunohistochimie: o încăpere separată cu posibilităţi de păstrare a anticorpilor folosiţi.
Laboratorul mai are în structura sa o sală de aşteptare, un secretariat unde se face arhivarea şi eliberarea rezultatelor şi spaţii anexe.  

Compartimentul de prosectură: este prevăzut cu o sală de autopsie, sala de aşteptare pentru aparţinători, sală agregat frigorific având acces separat pentru cadavre şi personal.

Serviciile laboratorului:

– examinări histologice şi imunohistochimice;
– examinări citologice;
– autopsia cadavrelor;

Personalul laboratorului participă şi la activitatea didactică a Şcolii Sanitare Postliceale ce funcţionează în cadrul Spitalului Municipal Odorheiu Secuiesc.

Personal angajatNr.
medici4
asistenți medicali6
personal în altă încadrare3

ContactInteriorCentrala
laborator309, 310+40-266-212186
prosectura177
imunohistochimie372778111
medic primar740314934
asistent principal733007089

Foto

ANUNȚ

Având în vedere situația epidemiologică actuală, în vederea minimalizării contactului între pacienți, cabinetele …

Ghid obstetrico-ginecologic pe timpul pandemiei de coronavirus

Ambulatoriul de specialitate obstetrică-ginecologie din Policlinică Reguli care asigură siguranța pacientelor și personalului …

Mulțumiri pentru sprijin

Mulțumesc omenia și decizia izvorâtă din caracterul uman de a sprijini spitalul nostru.